Voorwerp plaatsen op of aan de weg

Home > Ondernemers > Voorwerp plaatsen op of aan de weg

Voorwerp plaatsen op of aan de weg

 • Wat is het?

  U mag niet zomaar de weg, de stoep of een gedeelte ervan gebruiken, bijvoorbeeld voor het plaatsen van een steiger, container of bouwmaterialen. Wilt u dit toch? Dan vraagt u een ontheffing aan bij de gemeente.

 • Hoe werkt het?

  Voor het plaatsen van een steiger, container, bouwmaterialen of andere zaken op of aan de weg heeft u een ontheffing nodig op grond van artikel 2.10 van de Algemene Plaatselijke Verordening.

  Wilt u een voorwerp plaatsen voor de opslag van roerende zaken? Dan kan het zijn dat u een omgevingsvergunning nodig heeft, bijvoorbeeld als u een container plaatst voor de tijdelijke opslag van puin of bouwmaterialen tijdens een verbouwing. Voor het plaatsen van een reclamebord kunt u ook een omgevingsvergunning nodig hebben. Via www.omgevingsloket.nl kunt u nagaan of u een omgevingsvergunning nodig heeft. Kijkt u ook op Reclame plaatsen.

  Wij wijzen u erop dat het plaatsen van sandwich- en/of driehoeksborden niet meer is toegestaan. Hiervoor verwijzen wij u naar Reclameborden plaatsen.

 • Wat moet ik doen?

  U kunt aan de rechterzijde het formulier downloaden voor de aanvraag of uw aanvraag online indienen.

  Let op! Wij willen als bijlage graag een situatietekening van de locatie op schaal van max. 1:100 incl. het object en de afmetingen ontvangen. Zorg dat u deze digitaal bij de hand heeft zodat u deze bij uw digitale aanvraag mee kan sturen.

  De aanvraag kunt u sturen naar gemeente Boxmeer, Postbus 450, 5830 AL Boxmeer of per e-mail naar gemeente@boxmeer.nl.

 • Wat kost het?

  Voor het in behandeling nemen van de aanvraag om een ontheffing op grond van artikel 2.10 van de Algemene Plaatselijke Verordening, verwijzen wij u naar de legesverordening.

 • Handige links

  Omgevingsloket online

  Logo digid