Algemene Plaatselijke Verordeningen week 33

Algemene Plaatselijke Verordeningen week 33

Dit item is gearchiveerd op 24-09-2019.

Evenementen

Er is vergunning verleend aan:

•             Eetcafé De Gouden Leeuw, horeca-activiteiten tijdens de kermis, 23 t/m 26 augustus 2019, Pastoor de Vochtplein, Sambeek (verz. 6-8-2019)

Drank- en Horecawet

Er is ontheffing verleend voor het mogen verstrekken van zwakalcoholhoudende drank aan:

•             Eetcafé De Gouden Leeuw, horeca-activiteiten tijdens de kermis, 23 t/m 26 augustus 2019, Pastoor de Vochtplein, Sambeek (verz. 6-8-2019)

Tegen deze besluiten kan bezwaar worden gemaakt bij de Burgemeester. Meer informatie hierover kunt u vinden op: www.boxmeer.nl/bezwaar.

Het indienen van een bezwaarschrift schorst de werking van dit besluit echter niet.

Indien onverwijlde spoed dit vereist kunt u naast het indienen van een bezwaarschrift tevens de voorzieningenrechter van de rechtbank Oost-Brabant, sector Bestuursrecht, postbus 90125, 5200 MA ’s-Hertogenbosch verzoeken een voorlopige voorziening te treffen. U kunt ook digitaal een verzoek tot het treffen van een voorlopige voorziening indienen bij genoemde rechtbank via https://www.rechtspraak.nl/Paginas/Inloggen-Rechtspraak.aspx. Ook daarvoor moet u wel beschikken over DigiD. Kijk op de genoemde site voor de precieze voorwaarden.

Ontheffing geluid

Er is ontheffing verleend aan:

•             Atletiek Vereniging Sporting Boxmeer, 15 september 2019, Maasheggen (verz. 2-8-2019)

•             Stichting Leefbaarheid Vierlingsbeek en Groeningen, Bekse kroegentocht, 12 augustus 2019, Vierlingsbeek (verz. 2-8-2019)

•             Eetcafé De Gouden Leeuw, horeca-activiteiten tijdens de kermis, 23 t/m 26 augustus 2019, Pastoor de Vochtplein, Sambeek (verz. 6-8-2019)

Tegen dit besluit kan bezwaar worden gemaakt bij het college van Burgemeester en Wethouders. Meer informatie hierover kunt u vinden op: www.boxmeer.nl/bezwaar.

Het indienen van een bezwaarschrift schorst de werking van dit besluit echter niet.

Indien onverwijlde spoed dit vereist kunt u naast het indienen van een bezwaarschrift tevens de voorzieningenrechter van de rechtbank Oost-Brabant, sector Bestuursrecht, postbus 90125, 5200 MA ’s-Hertogenbosch verzoeken een voorlopige voorziening te treffen. U kunt ook digitaal een verzoek tot het treffen van een voorlopige voorziening indienen bij genoemde rechtbank via https://www.rechtspraak.nl/Paginas/Inloggen-Rechtspraak.aspx. Ook daarvoor moet u wel beschikken over DigiD. Kijk op de genoemde site voor de precieze voorwaarden.

Indien u vragen heeft of stukken wilt inzien, kunt u contact opnemen met de afdeling Vergunningen, Toezicht en Handhaving via (0485) 585911.