BIZ (Bedrijveninvesteringszone)

Home > Organisatie > Bekendmakingen tot en met 15 januari 2020 > Algemeen > BIZ (Bedrijveninvesteringszone)

BIZ (Bedrijveninvesteringszone)

Dit item is gearchiveerd op 25-02-2020.

Vanaf 20 januari tot en met 10 februari vindt de stemming plaats voor de invoering van een BIZ Vastgoed in het centrum van Boxmeer. Vastgoedeigenaren van één of meerdere niet-woningen in het gebied mogen gedurende die periode hun stem uitbrengen. Zij bepalen uiteindelijk of de BIZ Vastgoed per 1 januari 2020 wordt ingevoerd. Op deze pagina vindt u informatie over de BIZ Vastgoed voor het centrum van Boxmeer.

Wat is een BIZ?

Een BIZ (BedrijvenInvesteringsZone) is een afgebakend gebied. Binnen dit gebied doen belastingplichtigen (in dit geval de eigenaren van commercieel vastgoed) een gezamenlijke investering in hun omgeving. Nadrukkelijk komt het verzoek om een BIZ op te zetten vanuit de vastgoedeigenaren zelf die in dit geval zijn verenigd in de ‘Vereniging Commercieel Vastgoed Boxmeer’ (VCVB). Ze hebben zich aan het begin van 2019 bij de gemeente gemeld en aangegeven een BIZ te willen opzetten.

In een BIZ dragen alle vastgoedeigenaren in het gebied bij. De gemeente legt na instemming van de vastgoedeigenaren een heffing op en keert deze uit aan een stichting die deze middelen investeert in het BIZ-gebied.  Een BIZ wordt ingesteld voor een periode van maximaal vijf jaar. Na deze periode wordt opnieuw gepeild onder de belastingplichtigen of de BIZ wordt verlengd.

De gemeenteraad heeft op 12 december jl.. ingestemd met de oprichting van de BIZ. De Vastgoedeigenaren hebben nu het laatste woord en mogen stemmen over de invoering van de BIZ. Deze wordt ingesteld voor een periode van 1 januari 2020 tot en met 31 december 2024.

Businessplan
De gemeente Boxmeer int de BIZ-heffing. Wat de vastgoedeigenaar gaat betalen is afhankelijk van de WOZ-waarde van het pand (zie ‘hoogte BIZ-bijdrage’). De opbrengst wordt in de vorm van een subsidie uitgekeerd aan de stichting BIZ Vastgoedeigenaren Centrum Boxmeer. Die mag deze middelen alléén uitgeven aan voorstellen uit het businessplan. De gemeente houdt hier toezicht op.

BIZ-gebied

Alle eigenaren in het BIZ-gebied hebben een stembiljet ontvangen. Woningeigenaren ontvangen geen brief en mogen niet stemmen. Zij hoeven ook niet mee te betalen aan de BIZ.

plattegrond

Stemming

Alle eigenaren van commercieel gebruikte panden ontvangen een stembiljet per pand. Op dit formulier kunnen zij aangeven of zij voor of tegen de invoering van de BIZ stemmen. Dit formulier kan door middel van een bijgevoegde envelop aan de gemeente worden geretourneerd.

De stemming loopt vanaf 20 januari tot en met 10 februari 2020. Dan moeten alle stemmen binnen zijn. Stembiljetten die te laat binnenkomen, zijn niet geldig. Na 10 februari worden de enveloppen bij de notaris geopend en de stemmen geteld. Daarna maakt de gemeente zo snel mogelijk de uitslag van de stemming bekend via de website.

Het reglement van de draagvlakmeting is na te lezen in de bijlage.

Hoogte BIZ-bijdrage 

Iedere vastgoedeigenaar in het BIZ-gebied (zie ‘BIZ-gebied’) gaat per jaar per object (dat niet in hoofdzaak tot woning dient) 0,107% per WOZ-object bijdragen, met een bovengrens van € 500,- per jaar. De BIZ-bijdrage wordt jaarlijks middels een aanslag geheven.

Vragen

Heeft u nog vragen over de procedure? Bent u uw stembiljet verloren? Neem dan contact op met de gemeente Boxmeer via het Klant Contact Centrum, telefonisch te bereiken op  0485-585911. Heeft u inhoudelijke vragen over bijvoorbeeld het businessplan dan kunt u het beste contact opnemen met de VCVB, info@vcvboxmeer.nl of https://www.vcvboxmeer.nl