Raden Boxmeer, Cuijk en Sint Anthonis stellen herindelingsontwerp vast

Home > Organisatie > Bekendmakingen tot en met 15 januari 2020 > Algemeen > Raden Boxmeer, Cuijk en Sint Anthonis stellen herindelingsontwerp vast

Raden Boxmeer, Cuijk en Sint Anthonis stellen herindelingsontwerp vast

Dit item is gearchiveerd op 28-12-2019.

Samen op weg naar een nieuwe gemeente

U kunt tot 24 december reageren op het herindelingsontwerp

Herindeling

Zoals u weet zijn de gemeenten Cuijk, Boxmeer en Sint Anthonis (de ‘CBA’-gemeenten) van plan om per 1 januari 2022 te herindelen. In december 2018 hebben de drie gemeenteraden hiervoor een plan van aanpak opgesteld, getiteld: ‘Opschalen en verbinden’. En we zijn ‘goed op weg’! In onze gezamenlijke reis naar een nieuwe, toekomstbestendige gemeente zijn al diverse stappen gezet.

Herindelingsontwerp

De drie gemeenteraden van Cuijk, Boxmeer en Sint Anthonis hebben op 28 oktober 2019 het ‘Herindelingsontwerp gemeenten Boxmeer, Cuijk en Sint Anthonis’ vastgesteld. Dit herindelingsontwerp stelt de gemeentebesturen in staat de voorbereidingen op de herindeling verder uit te werken en de contouren van de nieuwe gemeente te schetsen.

Terinzagelegging

Het herindelingsontwerp ligt vanaf 29 oktober 2019 tot en met 24 december 2019 ter inzage. Iedereen die dat wil, kan gedurende deze periode een zienswijze indienen op het herindelingsontwerp. Meer informatie over de herindeling, het herindelingsontwerp (inclusief de betreffende documenten) en de verschillende manieren waarop een zienswijze kunt indienen, vindt u op www.samenonderwegnaareennieuwegemeente.nl.