Agrifood Capital

Agrifood Capital

Deelnemers

De gemeenten Bernheze, Boekel, Boxmeer, Boxtel, Cuijk, Grave, Haaren, Heusden, Landerd, Mill en Sint Hubert, Oss, 's-Hertogenbosch, Schijndel, Sint Anthonis, Sint-Michielsgestel, Sint Oedenrode, Uden, Veghel en Vught en de waterschappen Aa en Maas en De Dommel

Wettelijke voorschriften waardoor de bevoegdheden van het samenwerkingsverband worden beheerst

Doel van dit convenant is een verdere intensivering en professionalisering van de reeds bestaande samenwerking tussen de convenantpartners bekend onder de naam Regionale samenwerking Noordoost Brabant, waarbij:

a. de gemeenschappelijke belangen van de deelnemende gemeenten worden behartigd door de opstelling, vaststelling en uitvoering van een Strategische Agenda met Uitvoeringsprogramma voor Noordoost Brabant;

b. een adequate overleg- en besluitvormingsstructuur geboden wordt;

c. de verdeling van verantwoordelijkheden en de afstemming

Bevoegdheden die bij of krachtens de regeling zijn overgedragen

Convenantspartners zullen, ieder voor zover het zijn/haar bevoegdheid betreft, maximaal participeren aan het samenwerkingsverband door proactief en resultaatgericht de in dit artikel weergegeven taken, bevoegdheden en verantwoordelijkheden op te pakken ten behoeve van de uitvoering van deze overeenkomst. 

Adres en plaats van de vestiging

Bezoekadres

Onderwijsboulevard 225,
5223 DE  's-Hertogenbosch

Postadres

5201 AH  's-Hertogenbosch

Instelling openbaar lichaam of gemeenschappelijk orgaan

Er is geen openbaar lichaam. Het convenant geeft de kaders ten aanzien van de structuur, financiering, verantwoordelijkheden en de bevoegdheden van de bestuurlijke samenwerking

Opmerkingen

  • In werking getreden op: 2 juni 2010
  • Laatstelijk gewijzigd op: 19 februari 2013