Bestuurscommissie Afvalinzameling Land van Cuijk en Boekel

Home > Organisatie > Gemeenschappelijke regelingen > Bestuurscommissie Afvalinzameling Land van Cuijk en Boekel

Bestuurscommissie Afvalinzameling Land van Cuijk en Boekel

Deelnemers

De gemeenten Boekel, Boxmeer, Cuijk, Grave, Mill en Sint Hubert, Sint Anthonis.

Wettelijke voorschriften waardoor de bevoegdheden van het samenwerkingsverband worden beheerst

Wettelijke zorgplicht om ten minste eenmaal per week huishoudelijk afval in te zamelen bij elk perceel waar zodanige afvalstoffen geregeld kunnen ontstaan (artikel 10.21 van de Wet milieubeheer).

Bevoegdheden die bij of krachtens de verordening zijn overgedragen

Uitvoering geven aan de door de gemeenten Boxmeer, Cuijk, Grave, Mill c.a., Sint Anthonis en Boekel aan het Regionaal Milieubedrijf Brabant-Noordoost (RMB) opgedragen verzoektaak afvalinzameling in het Land van Cuijk en Boekel.

Adres en plaats van de vestiging

Bezoekadres:

Locatie Cuijk; Gildekamp 8, 5431 SP, Cuijk

Postadres:
Postbus 88 
5430 AB Cuijk

Instelling openbaar lichaam of gemeenschappelijk orgaan

Er is een openbaar lichaam, genaamd: Omgevingsdienst Brabant Noord, dat gevestigd is in ‘s-Hertogenbosch

Opmerkingen

Inwerking getreden op: 1 oktober 1999.

Tekst regeling