Centrumregeling Jeugdhulp Noordoost Brabant 2015

Home > Organisatie > Gemeenschappelijke regelingen > Centrumregeling Jeugdhulp Noordoost Brabant 2015

Centrumregeling Jeugdhulp Noordoost Brabant 2015

Deelnemers

De gemeenten Bernheze, Boekel, Boxmeer, Boxtel, Cuijk, Grave, Haaren, ’s-Hertogenbosch, Landerd, Mill en Sint Hubert, Oss, Schijndel, Sint Anthonis, Sint-Michielsgestel, Sint-Oedenrode, Uden, Veghel en Vught.

Wettelijke voorschriften waardoor de bevoegdheden van het samenwerkingsverband worden beheerst

Artikel 2.8 van de Jeugdwet, afdeling 10.1.1 Algemene wet bestuursrecht, en de artikelen 1 en 8, derde lid 3, van de Wet gemeenschappelijke regelingen.

Bevoegdheden die bij of krachtens de regeling zijn overgedrage

Artikel 6, lid 1; De colleges geven de centrumgemeente mandaat en volmacht om binnen het in deze regeling vastgestelde kader, de in artikel 4 en 5 genoemde taken en opdracht uit te voeren, uiteraard begrensd door wetgeving, jurisprudentie en vooraf vastgestelde financiële kaders;
Artikel 6, lid 2; Het college van de centrumgemeente kan de bevoegdheden in het eerste lid ondermandateren aan de medewerkers van de centrumgemeente.

Adres en plaats van de vestiging

Gemeente ’s-Hertogenbosch-stadskantoor, postbus 12345, 5200 GZ ‘s-Hertogenbosch

Instelling openbaar lichaam of gemeenschappelijk orgaan

Er is géén openbaar lichaam ingesteld

Opmerkingen

Inwerking getreden op: 1 januari 2015