Gemeenschappelijke regeling Veiligheidsregio Brabant-Noord

Home > Organisatie > Gemeenschappelijke regelingen > Gemeenschappelijke regeling Veiligheidsregio Brabant-Noord

Gemeenschappelijke regeling Veiligheidsregio Brabant-Noord

Deelnemers

De gemeenten Bernheze, Boekel, Boxmeer, Cuijk, Grave, Landerd, Mill en Sint Hubert, Oss, Sint Anthonis, Sint-Oedenrode, Uden en Veghel;
de Meijerij-gemeenten ’s-Hertogenbosch, Heusden, Boxtel, Sint-Michielsgestel, Vught, Schijndel en Haaren en het regionaal college en de korpsbeheerder van de Politieregio Brabant-Noord

Wettelijke voorschriften waardoor de bevoegdheden van het samenwerkingsverband worden beheerst

De Gemeentewet, de Algemene wet Bestuursrecht, de Politiewet 1993, de Brandweerwet 1985, de Wet rampen en zware ongevallen en de Wet geneeskundige hulpverlening bij ongevallen en rampen , de Wet Ambulancevervoer/Wet ambulancezorg.

Bevoegdheden die bij of krachtens de regeling zijn overgedragen

Taken op het terrein van de brandweerzorg, rampenbeheersing , crisisbeheersing geneeskundige hulpverlening bij rampen en handhaving van de openbare orde en veiligheid. Aan de Veiligheidsregio zijn door de organen van de deelnemende rechtspersonen en alle bevoegdheden tot regeling en bestuur toegekend die op enig moment nodig zijn voor de uitvoering van de aan de Veiligheidsregio Brabant-Noord opgedragen taken. De bevoegdheden genoemd in artikel 1 lid 6 van de Brandweerwet 1985 en de bevoegdheden genoemd in artikel 2 lid 4 van de wet geneeskundige hulpverlening bij ongevallen en rampen zijn daaronder begrepen.

Adres en plaats van de vestiging

Bezoekadres:
Locatie ’s-Hertogenbosch; Postadres:
Veiligheidsregio Brabant Noord, Orthenseweg 2 b / Postbus 218 5212 XA s-Hertogenbosch/ 5201 AE s-Hertogenbosch

Instelling openbaar lichaam of gemeenschappelijk orgaan

Er is een openbaar lichaam, genaamd: Veiligheidsregio  Brabant Noord, dat gevestigd is in ‘s Hertogenbosch.

Opmerkingen

• Inwerking getreden op 1 juli 2006
• Laatstelijk gewijzigd op: 1 juli 2013
• Website: www.vrbn.nl

Tekst regeling