Gemeenschappelijke regeling voor het toezicht op de naleving van de Leerplichtwet

Home > Organisatie > Gemeenschappelijke regelingen > Gemeenschappelijke regeling voor het toezicht op de naleving van de Leerplichtwet

Gemeenschappelijke regeling voor het toezicht op de naleving van de Leerplichtwet

Deelnemers

De gemeenten bergen, Boxmeer, Cuijk, Gennep, Grave, Mill en St. Hubert.

Wettelijke voorschriften waardoor de bevoegdheden van het samenwerkingsverband worden beheerst

Artikel 48 van de Wet Primair Onderwijs.

Bevoegdheden die bij of krachtens de regeling zijn overgedragen

Het gemeenschappelijk orgaan coördineert en oefent de bevoegdheden van de gemeenteraad uit als bedoeld in artikel 48 Wet Primair onderwijs en in de statuten van de stichting, met uitzondering van de opheffing van de scholen.

Adres en plaats van de vestiging

Gemeente Cuijk
Bezoekadres:
Louis Jansenplein 1
5431 BV Cuijk
Correspondentieadres:
Postbus 7
5360 AA GRAVE

Instelling openbaar lichaam of gemeenschappelijk orgaan

Er is een gemeenschappelijk orgaan, genaamd: Gemeenschappelijk orgaan Openbaar Basisonderwijs Bergen, Boxmeer, Cuijk, Gennep, Grave, Mill en St. Hubert.

Opmerkingen

• In werking getreden op: 11 december 2003

Tekst regeling: