Gemeenteblad

Home > Organisatie > Gemeenteblad

Gemeenteblad

De Wet elektronische bekendmaking verplicht gemeenten om officiële bekendmakingen van Algemeen verbindende voorschriften (verordeningen) te publiceren in een digitaal gemeenteblad. Alle bekendmakingen die hier gepubliceerd zijn, worden ook gearchiveerd.

Archief