Regeling Jongerenforum gemeente Boxmeer

Home > Organisatie > Gemeenteblad > Regeling Jongerenforum gemeente Boxmeer

Regeling Jongerenforum gemeente Boxmeer

Dit item is gearchiveerd op 06-06-2019.

Vaststelling van de Regeling Jongerenforum gemeente Boxmeer

De gemeenteraad heeft in zijn vergadering van 28 maart 2019 de Regeling Jongerenforum gemeente Boxmeer vastgesteld. Deze verordening treedt in werking per
3 mei 2019.

Te downloaden: