Land van Cuijk

Home > Organisatie > Land van Cuijk

Land van Cuijk

De strategische visie Land van Cuijk vormt het kompas voor de toekomst van het Land van Cuijk. In juni 2011 hebben de vijf gemeenteraden een verklaring opgesteld: Het Graafs Manifest. Hierin zetten de raden in op versterking van de strategische samenwerking en op meer ambtelijke samenwerking in het Land van Cuijk. De strategische visie Land van Cuijk wordt in juni vastgesteld door de vijf gemeenteraden.