Burgerparticipatieraad

Home > Organisatie > Burgerparticipatieraad

Burgerparticipatieraad

  • Wat is het?

    Het gemeentebestuur van Boxmeer wil graag horen wat er onder burgers leeft. De burgerparticipatieraad (BPR)  vervult daarbij een belangrijke rol. Zij is gesprekspartner van het gemeentebestuur op diverse terreinen van het gemeentelijke beleid . De BPR geeft gevraagd en ongevraagd advies. Om haar werk goed te kunnen doen is voortdurend contact met burgers en soms met specifieke doelgroepen van burgers noodzakelijk.

    Klik voor meer informatie: www.bprboxmeer.nl