Leerlingenvervoer

Home > Organisatie > Leerlingenvervoer

Leerlingenvervoer

 • Wat is het?

  Gaat uw kind naar een school voor basisonderwijs, speciaal basisonderwijs, speciaal onderwijs of voortgezet (speciaal) onderwijs? En is de afstand die u moet afleggen tussen huis en school groter dan zes kilometer? Dan komt u mogelijk in aanmerking voor een tegemoetkoming in reiskosten of een vervoersvoorziening in de vorm van leerlingenvervoer.

  In de gemeentelijke Verordening Leerlingenvervoer Gemeente Boxmeer 2015 staat beschreven wanneer u voor welke vergoeding in aanmerking komt. In de Beleidsregels Leerlingenvervoer is uitgewerkt hoe de gemeente de verordening uitvoert.

 • Hoe werkt het?

  Of uw kind in aanmerking komt voor leerlingenvervoer is afhankelijk van het soort onderwijs dat uw kind volgt én van de afstand tussen woning en school.

  Welke uitgangspunten gelden er?

  De gemeente gaat altijd uit van de dichtstbijzijnde, voor het kind toegankelijke school van het soort onderwijs waarop de leerling is aangewezen. De verordening houdt wel rekening met een bewuste keuze van ouders voor een bepaalde (bijzondere) richting van onderwijs, niet met de keuze voor een onderwijsmethode.

  Verder moet u rekening houden met het volgende:

  Regulier basisonderwijs en speciaal basisonderwijs: De afstand van de woning naar de dichtstbijzijnde school van de gewenste richting moet groter zijn dan 6 kilometer. Afhankelijk van uw inkomen kan de gemeente een eigen bijdrage vragen.

  Speciaal onderwijs en voortgezet special onderwijs: De afstand naar school moet groter zijn dan 6 kilometer. Het vervoer gaat naar de dichtstbijzijnde voor de leerling toegankelijke school en u hoeft geen eigen bijdrage te betalen.

  Regulier primair en voortgezet onderwijs: Kinderen die vanwege hun handicap zijn aangewezen op openbaar vervoer mét begeleiding of op aangepast vervoer kunnen ook in aanmerking komen voor leerlingenvervoer. Het is mogelijk dat de gemeente uw kind voor een medisch vervoersadvies eerst laat keuren. Voor leerlingen die vanwege een handicap in aanmerking komen voor leerlingenvervoer wordt geen eigen bijdrage gevraagd.

  Overige uitgangspunten in het leerlingenvervoer zijn als volgt:

  • Leerlingenvervoer is uitsluitend het vervoer van woning/opstappunt naar school en het vervoer van school naar woning/opstappunt.
  • Het vervoer sluit aan op de lestijden van de school volgens de schoolgids.
  • Leerlingenvervoer moet altijd vóóraf worden aangevraagd. Het wordt nóóit met terugwerkende kracht toegekend.

  Wat voor soort vergoedingen zijn er?

  Een vergoeding in het kader van leerlingenvervoer kan bestaan uit:

  • Een (brom)fietsvergoeding met of zonder begeleiding;
  • Een vergoeding van de kosten van openbaar vervoer met of zonder begeleiding;
  • Aangepast vervoer in de vorm van collectief taxivervoer;
  • Een onkostenvergoeding voor het zelf vervoeren van uw kind.

  De gemeente kent altijd de meest goedkope vorm van vervoer toe. De gemeente houdt daarbij wel rekening met de beperkingen van uw kind.

 • Wat moet ik doen?

  Denkt u dat u in aanmerking komt voor Leerlingenvervoer? Neemt u dan de volgende stappen.

  1. Aanvraag indienen

  • Nieuwe aanvraag

  Om leerlingenvervoer aan te vragen vult u het document ‘Aanvraagformulier leerlingenvervoer’ digitaal of handmatig in. De digitale aanvraag kunt u met DigiD doen via deze webpagina. Wilt u het formulier handmatig invullen? Dan is ook dit formulier te vinden op deze webpagina of op te halen bij de balie in het gemeentehuis. U dient vervolgens het volledig ingevulde formulier bij de gemeente in op één van de volgende manieren:

  1. Schriftelijk per post naar: Gemeente Boxmeer, Postbus 450, 5830 AL Boxmeer;
  2. Digitaal per e-mail naar: gemeente@boxmeer.nl onder vermelding van het kenmerk ‘leerlingenvervoer’.
  • Verlenging aanvraag

  Heeft u al eerder leerlingenvervoer gehad en wilt u dit verlengen. Dan kan dit alleen digitaal met DigiD. Dit formulier is enkel bedoelt voor een verlenging van hetzelfde vervoer naar dezelfde  school als in schooljaar 2019-2020.

  Mocht u een aanvraag willen doen voor een andere school dan in het schooljaar 2019-2020 of wilt u een andere wijze van vervoer aanvragen? Dan dient u een nieuwe aanvraag in te dienen.

  Dien uw aanvraagformulier op tijd in. Doe dat vóór 1 juni 2020, zodat de gemeente de aanvraag binnen het wettelijk termijn kan afhandelen en dus ook voor de aanvang van het nieuwe schooljaar.

  2. Behandeltermijn

  Een volledige aanvraag wordt getoetst aan de bepalingen van de Verordening leerlingenvervoer. Binnen acht weken neemt de gemeente een besluit. In enkele gevallen is er meer tijd nodig en dan kan de gemeente de periode met vier weken verlengen. U krijgt hierover bericht.

  3. Besluit vergoeding leerlingenvervoer

  Naar aanleiding van uw aanvraag ontvangt u een brief van de gemeente met het besluit. In deze brief is vermeld of u in aanmerking komt voor leerlingenvervoer en welke vervoerskosten u vergoed krijgt.

  • Als u in aanmerking komt voor aangepast vervoer dan geeft de gemeente uw gegevens door aan het taxibedrijf.
  • Als u in aanmerking komt voor een fietsvergoeding of voor een vergoeding van de kosten van openbaar vervoer of het eigen vervoer dan geeft de gemeente in de brief aan op welke wijze deze kosten worden vergoed.
 • Wat heb ik nodig?

  Afhankelijk van uw situatie, heeft u de volgende documenten nodig:

  • Verklaring waarom u kiest voor een verder gelegen school en wat uw overwegende bezwaren zijn tegen de godsdienstige of levensbeschouwelijke richting van alle dichter bij de woning gelegen scholen.
  • Inkomensverklaring van beide ouders
 • Handige links

  Logo digid