Parkeren in de blauwe zone

Home > Organisatie > Parkeren in de blauwe zone

Parkeren in de blauwe zone

 • Wat is het?

  Wilt u parkeren in een parkeerschijfzone (blauwe zone), dan bent u verplicht een parkeerschijf te gebruiken. De maximale parkeertijd staat op het verkeersbord bij de zone. De blauwe zone is bedoeld om langdurig parkeren tegen te gaan. U kunt aan de rechterzijde de kaart downloaden waarop de aangewezen blauwe zones in de gemeente Boxmeer zijn weergegeven.

  Parkeerontheffing

  Wilt u toch langer parkeren dan toegestaan? Dan kunt u een ontheffing aanvragen bij de gemeente.

  De gemeente kan bepalen dat in het blauwezonegebied of delen daarvan, geen ontheffing mogelijk is.

  Zones waarvoor geen ontheffing verleend wordt:

  • Parkeerterrein Jan Linders aan de Koorstraat te Boxmeer.

  Algemeen

  • De beslistermijn bedraagt maximaal 8 weken, te verlengen met ten hoogste 4 weken;
  • De ontheffing wordt verleend voor onbepaalde tijd;
  • In de ontheffing staat de periode waarvoor de ontheffing geldt (onbepaalde tijd), het gebied waarvoor de ontheffing geldt en de naam van de ontheffinghouder/het kenteken van het motorvoertuig waarvoor de ontheffing is verleend.

  Parkeerzone

 • Hoe werkt het?

  De voorwaarden die de gemeente stelt aan de ontheffing zijn afhankelijk van de aard van uw verzoek en de lokale omstandigheden.

  Voorwaarden voor ontheffing parkeerschijfzone bewoners:

  • Aanvrager dient aanwonend te zijn aan een parkeerschijfzone;
  • De aanvrager is in het bezit van een rijbewijs;
  • De aanvrager is zelf de bestuurder/bestuurster van het voertuig;
  • Het voertuig is geregistreerd op het woonadres van de aanvrager;
  • Heeft de aanvrager een lease-auto dan moet aanvrager daar permanent over beschikken (aantonen middels een verklaring van de werkgever)
  • De aanvrager dient ingeschreven te staan in het bevolkingsregister van de gemeente Boxmeer;
  • Er is voor de aanvrager geen mogelijkheid om te parkeren op eigen terrein, erf of parkeergarage;
  • Geen openbare parkeerplaatsen in de directe omgeving van de parkeerschijfzone.

  Voorwaarden voor ontheffing parkeerschijfzone bedrijven:

  • De aanvrager is werkzaam bij of eigenaar van een bedrijf in Boxmeer;
  • Het motorvoertuig van de aanvrager is geregistreerd op het woonadres van de aanvrager danwel op naam van het bedrijf (aantonen middels schriftelijke verklaring werkgever);
  • Het bedrijf oefent zijn werkzaamheden uit binnen een gebied met een parkeerschijfzone;
  • De werkzaamheden in het kader waarvan de ontheffing wordt verleend keren vrijwel dagelijks terug;
  • Het gebruik dient noodzakelijk te zijn voor de primaire bedrijfsvoering, dat wil zeggen de hoofdactiviteiten van het bedrijf. (Als noodzakelijk voor bedrijfsuitoefening wordt in ieder geval niet aangemerkt woon/werkverkeer, laden en lossen van goederen en het vervoeren van de financiële dagopbrengst en andere geldtransporten);
  • Het maximale aantal bedrijfsontheffingen dat aan een rechtspersoon kan worden verleend bedraagt één per tien medewerkers;
  • Onvoldoende niet-openbare parkeergelegenheid in de omgeving van het werkadres of de openbare parkeergelegenheid in de omgeving van het werkadres biedt geen redelijk alternatief.
 • Wat moet ik doen?

  U kunt digitaal een aanvraag of wijziging doen via het formulier middels DigiD. Bij het online aanvraagformulier voegt u een kopie van het rijbewijs en een kopie van het kentekenbewijs van de auto toe. In geval van een leaseauto voegt u als bijlage een scan van het leasecontract toe.

 • Wat kost het?

  De legeskosten voor zowel een aanvraag als een wijziging bedragen op grond van de vastgestelde legesverordening €95,-.

 • Handige links

  Logo digid