Spreekrecht

Home > Organisatie > Spreekrecht

Spreekrecht

  • Wat is het?

    Burgers kunnen zowel tijdens de commissievergaderingen als tijdens raadsvergaderingen hun zienswijze inbrengen over onderwerpen. Men dient zich daarvoor aan te melden. Dit kan bij de griffie(r) tot uiterlijk 48 uur voor aanvang van de betreffende commissie- of raadsvergadering.