Burgemeester Karel van Soest

Home > Organisatie > Portefeuilleverdeling B&W > Burgemeester Karel van Soest

Burgemeester Karel van Soest

Portefeuille

  • Openbare orde en veiligheid
  • Communicatie
  • Personeel en organisatie
  • Euregio
  • Jumelage Boxmeer-Sigmaringen
  • Gemeentelijke en regionale samenwerking
  • Wijk- en dorpsraden

Nevenfuncties ambtsgebonden en -gerelateerd

Nevenfunctie

Ambtsgebonden of -gerelateerd (1), of buiten de functie (2)

Sinds

Bezoldigd ja/nee

Lid Algemeen Bestuur Veiligheidsregio Brabant-Noord

1

nee

Lid Platform Mooi Maasvallei

1

nee

Lid Dagelijks Bestuur Euregioraad Rijn-Waal

1

nee

Lid Stichtingsbestuur Agrifood Capital

1

nee

Lid bestuurlijke Regiegroep Noordoost Brabant (Samenwerkingen Noordoost Brabant)

1

nee

Lid Coördinatieoverleg Samenwerking Land van Cuijk

1

nee

Voorzitter Stichting Operation Market Garden 1 nee