Wethouder Bouke de Bruin-van Vught (4e locoburgemeester)

Home > Organisatie > Portefeuilleverdeling B&W > Wethouder Bouke de Bruin-van Vught (4e locoburgemeester)

Wethouder Bouke de Bruin-van Vught (4e locoburgemeester)

(parttime dienstverband)

Portefeuille

  • Duurzaamheid
  • Innovatie
  • Bestuurlijke vernieuwing
  • Klimaatadaptatie en energietransitie