Wethouder Jeu Verstraaten (3e locoburgemeester)

Home > Organisatie > Portefeuilleverdeling B&W > Wethouder Jeu Verstraaten (3e locoburgemeester)

Wethouder Jeu Verstraaten (3e locoburgemeester)

Portefeuille

  • Financiën
  • Verkeer en vervoer
  • Recreatie en toerisme
  • Facilitaire zaken
  • Beheer openbare ruimten
  • Natuur en landschap
  • Milieu en afval
  • ICT

Nevenfuncties ambtsgebonden en ambtsgerelateerd

Nevenfunctie

Ambtsgebonden of -gerelateerd (1), of buiten de functie (2)

Sinds

Bezoldigd ja/nee

Lid Bestuurscommissie Afval (BCA))

1

2014

nee

Lid portefeuillehoudersoverleg Brabants Historisch Informatie Centrum

1

2014

nee

Lid Milieuoverleg lagere overheden

1

2014

nee

Lid Stuurgroep gebiedsgerichte aanpak (verkeer en vervoer)

1

2014

nee

Ambassadeur klimaatbestendig Land van Cuijk

1

2014

nee