Wethouder Peter Stevens (locoburgemeester)

Home > Organisatie > Portefeuilleverdeling B&W > Wethouder Peter Stevens (locoburgemeester)

Wethouder Peter Stevens (locoburgemeester)

(parttime dienstverband)

Portefeuille

  • Ruimtelijke ordening
  • Economie
  • Handhaving
  • Vergunningen
  • Volkshuisvesting
  • Grond- en pachtzaken
  • Grondbedrijf

Nevenfuncties ambtsgebonden en -gerelateerd

Nevenfunctie

Ambtsgebonden of   -gerelateerd (1), of buiten de functie (2)

Sinds

Bezoldigd ja/nee

Lid Algemeen Bestuur Omgevingsdienst Brabant Noord (ODBN)

1

2015

nee