Wethouder Willy Hendriks-van Haren (2e locoburgemeester)

Home > Organisatie > Portefeuilleverdeling B&W > Wethouder Willy Hendriks-van Haren (2e locoburgemeester)

Wethouder Willy Hendriks-van Haren (2e locoburgemeester)

Portefeuille

  • Leefbaarheid
  • Sociaal domein
  • Sport
  • Kunst en cultuur
  • Onderwijs, jeugd, senioren
  • Gezondheidszorg
  • Evenementen: markten en kermissen

Nevenfuncties ambtsgebonden en -gerelateerd

Nevenfunctie

Ambtsgebonden of -gerelateerd (1), of buiten de functie (2)

Sinds

Bezoldigd ja/nee

Lid algemeen bestuur RAV BRABANT MIDDEN-WEST-NOORD

1

2010

nee

Lid algemeen bestuur GGD Hart voor Brabant

1

2010

nee

Lid van het AB GR-KCV Brabant Noordoost

1

2010

nee

Lid Algemeen bestuur van het Regionaal Bureau Leerplicht en voortijdig schoolverlaten Brabant Noordoost (wethouders van 13 gemeenten in Noordoost Brabant)

1

2010

nee

Ambassadeur voor Fairtrade in de gemeente

1

2010

nee