Algemene Plaatselijke Verordening 2018

Home > Organisatie > Regelgeving > Openbare orde en veiligheid > Algemene Plaatselijke Verordening 2018

Algemene Plaatselijke Verordening 2018

Dit item is gearchiveerd op 16-07-2019.

Link naar overheid.nl:

http://decentrale.regelgeving.overheid.nl/cvdr/xhtmloutput/Historie/Boxmeer/477952/477952_1.html

Eerste wijziging

Het college van burgemeester en wethouders maakt bekend dat de gemeenteraad in haar vergadering van 8 februari 2018 de eerste wijziging van de Algemene plaatselijke verordening Boxmeer 2018 heeft vastgesteld.

Het betreft een technische aanpassing van ondergeschikte aard van artikel 4:11, tweede lid. Voor het overige zijn geen wijzigingen doorgevoerd.

Link naar overheid.nl:

http://decentrale.regelgeving.overheid.nl/cvdr/xhtmloutput/Historie/Boxmeer/477952/477952_2.html

Te downloaden:

WYSIWYG

Bekendmakingen

Alle bekendmakingen (b.v. vergunningen, verordeningen en beleid) vindt u op onze pagina "bekendmakingen".