Delegatiebesluit werkgeverschap raad

Home > Organisatie > Regelgeving > Personeel en organisatie > Delegatiebesluit werkgeverschap raad

Delegatiebesluit werkgeverschap raad

In de raad van 16 mei is de volgende wijziging vastgesteld:

B E S L U I T :
het Delegatiebesluit bevoegdheden van de gemeenteraad aan de werkgeverscommissie (Delegatiebesluit werkgeverschap raad), vastgesteld bij raadsbesluit van 20 oktober 2011, te wijzigen in die zin dat in artikel 1 voor “van de Gemeentewet.” wordt gelezen “van de Gemeentewet behoudens het vaststellen en wijzigen van de arbeidsvoorwaardenregeling.”

Link naar overheid.nl:

http://decentrale.regelgeving.overheid.nl/cvdr/XHTMLoutput/Historie/Boxmeer/133590/CVDR133590_2.html

WYSIWYG

Bekendmakingen

Alle bekendmakingen (b.v. vergunningen, verordeningen en beleid) vindt u op onze pagina "bekendmakingen".