Notitie integriteit

Home > Organisatie > Regelgeving > Bestuur en recht > Notitie integriteit

Notitie integriteit

Iedere overheidsorganisatie is wettelijk verplicht om een integriteitsbeleid te voeren en zich daarover te verantwoorden (artikel 125 van de Ambtenarenwet). In een dergelijk beleid legt een organisatie haar visie, ambities en doelen vast voor het te voeren integriteitsbeleid.
Het standaard integriteitsbeleid voor gemeenten is geschreven door de Vereniging voor Nederlandse Gemeenten, de VNG, en is geschreven in de vorm van een format. Deze format is zodanig opgesteld, zodat elke gemeente haar eigen invulling kan geven aan het beleid. Een goed integriteitsbeleid beschrijft concrete activiteiten en resultaten en vraagt om blijvende alertheid. Het benoemt ook de rollen en taken van de verschillende actoren die binnen de organisatie een functionele verantwoordelijkheid dragen voor het beleid. Om de aandacht voor integriteit te borgen is het noodzakelijk dat integriteit wordt gezien als een kwaliteitsaspect van de organisatie en onderdeel wordt van de bedrijfsvoering.

Te downloaden:

WYSIWYG

Bekendmakingen

Alle bekendmakingen (b.v. vergunningen, verordeningen en beleid) vindt u op onze pagina "bekendmakingen".