Uitvoeringsprogramma VTH 2020

Home > Organisatie > Regelgeving > Openbare orde en veiligheid > Uitvoeringsprogramma VTH 2020

Uitvoeringsprogramma VTH 2020

Het Uitvoeringsprogramma Vergunningen, Toezicht en Handhaving 2020 betreft het werkprogramma voor de afdeling VTH. Dit Uitvoeringsprogramma is een verplichting op grond van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) en het Besluit omgevingsrecht (Bor) en bovendien een uitwerking van de Landelijke kwaliteitscriteria VTH 2.2 die op 1 juli 2019 in werking zijn getreden. Deze Landelijke kwaliteitscriteria zijn bedoeld om de uitvoering van

de VTH-taken door gemeenten en provincies in het Omgevingsrecht te professionaliseren en de kwaliteit in de organisatie te borgen. In het uitvoeringsprogramma zijn de prioriteiten en taken weergegeven samen met een concrete werkplanning voor de betreffende organisatieonderdelen.

Link naar overheid.nl:

https://decentrale.regelgeving.overheid.nl/cvdr/XHTMLoutput/Historie/Boxmeer/635877/CVDR635877_1.html

WYSIWYG

Bekendmakingen

Alle bekendmakingen (b.v. vergunningen, verordeningen en beleid) vindt u op onze pagina "bekendmakingen".