Ontstaan jumelage

Home > Organisatie > Sigmaringen > Ontstaan jumelage

Ontstaan jumelage

De eerste banden tussen Sigmaringen en Boxmeer werden in 1665 gesmeed toen de regerende adellijke Huizen Berg (Boxmeer) en Hohenzollern (Sigmaringen) een huwelijkscontract opstelden voor Maria Clara van de Berg en erfgraaf Maximiliaan van Hohenzollern Sigmaringen. De echt werd op 12 januari 1666 door pastoor Antonius Peelen in de Boxmeerse Petruskerk gesloten en ingezegend.

Vanaf toen toonde het vorstenhuis Hohenzollern interesse in Boxmeerse kwesties. In juni 1712 werd Maria Clara's kleinzoon Frans Willem van Hohenzollern erve van Huis Berg en in mei 1781 viel - na de trieste dood van graaf Johan Baptist - de Heerlijkheid Boxmeer toe aan zijn zus Johanna, vorstin van Hohenzollern Sigmaringen. Van 1758 (de gevangenneming van Johan Baptist) tot aan de inlijving bij de Franse republiek (18 december 1797) was de Vrije Heerlijkheid onderdeel van Hohenzollern en werd Boxmeer (als wingewest) geregeerd vanuit Sigmaringen.
 

Op cultureel en artistiek vlak werden de oude banden vanaf 1970 aangehaald en vernieuwd. Een zeer belangrijke rol speelde hierbij het "Boxmeers Vocaal Ensemble" en het koor "Frohsinn" uit Sigmaringen. In de jaren daarna volgden vele bezoeken, vocale optredens, concerten en uitwisselingen. Deze contacten, die uiteraard voortduren, nog waren zeer succesvol en intens, hetgeen culmineerde in vele persoonlijke vriendschappen: ook op gemeentelijk en bestuurlijk nivo. Rond 1985 volgden de brandweerkorpsen van Boxmeer en Sigmaringen dit voorbeeld en in de zomer van 1998 reisde Harmonie "Semper Unitas" uit Sambeek naar Sigmaringen.
 
Omdat er op de terreinen van educatie, shopping, sport, bestuur en verzorging vele parallellen tussen Sigmaringen en Boxmeer bleken te bestaan, versterkte dit de wens om de contacten te formaliseren. Op 7 september 2000 accordeerde de Raad van Boxmeer het aangaan van een jumelage met de stad Sigmaringen. Vervolgens werd op 28 april 2001 op het kasteel in Boxmeer de handtekening door beide burgemeesters gezet: 335 jaar na het huwelijk van Maria Clara.

Nadien werd een stuurgroep ingesteld waarin diverse geledingen uit de Boxmeerse samenleving zitting namen. Deze projectgroep kreeg tot taak om te werken aan concrete uitwisselingsprojecten De jaren 2003 en 2004 bleken vruchtbaar. Plannen werden gestart voor wederzijdse bezoeken van ouderen en jongeren en uitwisseling van schoolklassen. In 2003 ontstond het idee voor een Jumelagemonument dat in het voorjaar 2004 in Sigmaringen (op 8 mei bij de opening van het vernieuwde stadhuis) en in Boxmeer (op 6 juni) werd onthuld. Een aantal kunstenaars uit Sigmaringen exposeerde in Boxmeer ter gelegenheid van de opening van het Weijerpark.