Burgerinitiatief

Home > Raadsinformatie > Burgerinitiatief

Burgerinitiatief

Burgerinitiatief

Burgers kunnen onder bepaalde inhoudelijke en procedurele voorwaarden (de initiatiefgerechtigde moet bijvoorbeeld minimaal veertien jaar oud zijn en het initiatief ondersteund worden door ten minste 50 steunverklaringen) een onderwerp of een concreet voorstel op de raadsagenda plaatsen. Dit is geregeld in de Verordening op het burgerinitiatief gemeente Boxmeer 2009. Het gaat hierbij om onderwerpen die de gemeenteraad naar het idee van de burgers moet agenderen, maar die door de raad nog niet zijn opgepakt. Informatie over verdere voorwaarden en de gang van zaken kan verkregen worden bij de griffier.

Nadere informatie over bovenstaande is verkrijgbaar bij de griffier, mevrouw Kike Groenewoud-de Best, op telefoonnummer (0485) 585797 of via het e-mailadres griffie@boxmeer.nl.