Burgerraadsleden 2018-2022

Home > Raadsinformatie > Burgerraadsleden 2018-2022

Burgerraadsleden 2018-2022

De burgerraadsleden zijn de door het presidium benoemde leden van een raadscommissie die geen raadslid zijn. Zij ondersteunen de fracties bij hun werkzaamheden.
De vergaderingen van de gemeenteraad worden voorbereid door commissievergaderingen waarin agendapunten beeldvormend en/of oordeelsvormende aan de orde komen. In de commissie zitten zowel raadsleden als burgerraadsleden.
De vergaderingen worden zeswekelijks gehouden op de donderdag in de week voorafgaand aan een raadsvergadering, met uitzondering van de vakantieperioden.
Commissievergaderingen vinden plaats in de commissiekamer op de eerste verdieping van het gemeentehuis, te bereiken via de zijingang aan de Steenstraat.
Klik hier voor de gedragscode integriteit politieke ambtsdragers

Er zijn geen personen aan dit bestuursorgaan gekoppeld.