A.J.G. Welles-Verhoeven (raadslid CDA)

Home > Raadsinformatie > Functies raadsleden 2018-2022 > A.J.G. Welles-Verhoeven (raadslid CDA)

A.J.G. Welles-Verhoeven (raadslid CDA)

Functie binnen de gemeente:

  • Raadslid
  • Lid Euregioraad Rijn-Waal
  • Plaatsvervangend lid Regieteam raden Land van Cuijk
  • Plaatsvervangend lid LvC-beraad

Hoofdfunctie:

  • Adviseur inrichting buitenruimte en groen bij Groen en Ruimte

Nevenfuncties bezoldigd:

  • Gastdocent Hogeschool Larenstein Velp
  • Organist

Nevenfunctie onbezoldigd:

  • Lid Werkgroep Aandachtsgebied Groen Dorpsraad Maashees
  • Lid van Pastoraalgroep Parochie Maria Moeder van de Kerk
  • Ambassadeur Rabobank Land van Cuijk en Maasduinen