Griffie

Home > Raadsinformatie > Griffie

Griffie

De gemeenteraad heeft ambtelijke ondersteuning in de vorm van de raadsgriffie. De griffie ondersteunt en adviseert de raad bij de uitoefening van de functie als volksvertegenwoordiger en als kaderstellend en controlerend bestuursorgaan. Daarnaast stimuleert de griffie de duale werkwijze van de raad.
 

De griffier

De griffier is er voor de raad. Zij adviseert, ondersteunt en faciliteert de gemeenteraad en individuele raadsleden. Raadsleden hebben naast het raadswerk vaak een baan, bedrijf of studie. Om alles in goede banen te leiden, staat de griffier de raadsleden bij. De griffier plant vergaderingen, zorgt voor volledige en juiste vergaderstukken en adviseert over voorstellen, werkwijze en/of aanpak. De griffier is onafhankelijk en neutraal. Vanuit deze positie kan een griffier een raadslid professioneel bijstaan en adviseren.
Om de belangen van de raad goed te kunnen waarborgen, werkt de griffier intensief samen met burgemeester en gemeentesecretaris en overlegt veelvuldig met wethouders en beleidsmedewerkers.
Ook de samenleving kan rekenen op de griffier. Zoeken inwoners en instanties contact met raad, fracties en/of raadsleden? Of willen ze gebruik maken van het spreekrecht, een burgerinitiatief indienen, etc.? Dan staat de griffier voor hen klaar.

De griffie(r) is te bereiken via het e-mailadres: griffie@boxmeer.nl.

mr. K.H.W. (Kike) Groenewoud-de Best CMC (Griffie)

K.H.W. Groenewoud-de Best CMC (Griffie)
contactgegevens en taken mr. K.H.W. (Kike) Groenewoud-de Best CMC (Griffie)
FunctieGriffier
AdresPostbus 450
5830 AL  Boxmeer
Telefoonnummer0485-58 57 97
E-mailadresk.groenewoud@boxmeer.nl

A.C. (Ard) Gerrits MSc (Griffie)

A.C. Gerrits MSc (Griffie)
contactgegevens en taken A.C. (Ard) Gerrits MSc (Griffie)
FunctieRaadsadviseur/plaatsvervangend griffier
AdresPostbus 450
5830 AL  Boxmeer
Telefoonnummer0485-58 57 95
E-mailadresa.gerrits@boxmeer.nl

M.J.F. (Marion) Driessen-Sijben (Griffie)

M.J.F. Driessen-Sijben (Griffie)
contactgegevens en taken M.J.F. (Marion) Driessen-Sijben (Griffie)
FunctieGriffiemedewerker
AdresPostbus 450
5830 AL  Boxmeer
Telefoonnummer0485-58 57 96
E-mailadresm.driessen@boxmeer.nl