Presidium

Home > Raadsinformatie > Presidium

Presidium

Het presidium vormt het dagelijks bestuur van de raad en besluit over enkele zaken die te maken hebben met de bedrijfsvoering van de raad, waaronder ook die van de griffie. Het presidium bestaat uit de burgemeester (voorzitter), de plaatsvervangende voorzitter van de raad en de fractievoorzitters en wordt ondersteund door de griffier. Het presidium bereidt de raadsvoorstellen voor die handelen over de werkwijze van de raad en de door de raad ingestelde bestuursorganen en vergadert maandelijks.

K.W.T. (Karel) van Soest

K.W.T. van Soest
contactgegevens en taken K.W.T. (Karel) van Soest
FunctieVoorzitter/Burgemeester
AdresPostbus 450
5830 AL  Boxmeer
Telefoonnummer(0485) 58 59 11
E-mailadresk.vansoest@boxmeer.nl
Nevenfuncties

Klik hier voor portefeuille en nevenfuncties

A.W.J.M. (Toon) Cornelissen MMC

A.W.J.M. Cornelissen MMC
contactgegevens en taken A.W.J.M. (Toon) Cornelissen MMC
FunctieGriffier
AdresPostbus 450
5830 AL  Boxmeer
Telefoonnummer(0485) 58 57 95
E-mailadresgriffier@boxmeer.nl
Nevenfuncties

Klik hier voor meer informatie.

mr. K.H.W. (Kike) Groenewoud-de Best CMC

K.H.W. Groenewoud-de Best CMC
contactgegevens en taken mr. K.H.W. (Kike) Groenewoud-de Best CMC
FunctiePlaatsvervangend griffier
AdresPostbus 450
5830 AL  Boxmeer
Telefoonnummer(0485) 58 57 97
E-mailadresk.groenewoud@boxmeer.nl