Rapport "Zorgen om een ziekenhuis" van de Enquêtecommissie Hansa

Home > Raadsinformatie > Rapport "Zorgen om een ziekenhuis" van de Enquêtecommissie Hansa

Rapport "Zorgen om een ziekenhuis" van de Enquêtecommissie Hansa

Door de gemeenteraad is op 31 mei 2018 besloten een onderzoekscommissie in te stellen op basis van artikel 155a van de Gemeentewet: de Enquêtecommissie Hansa. De commissie is opgedragen een onderzoek uit te voeren naar wat zich met name in de beginjaren in het project Hansa heeft afgespeeld. De realisering van een oncologisch ziekenhuis op de Health campus in Boxmeer is nooit van de grond gekomen. De onderzoekscommissie heeft het rapport “Zorgen om een ziekenhuis” op 7 februari 2019 aan de raad gepresenteerd. De gemeenteraad bespreekt het rapport in de raadsvergadering van 28 maart 2019.