Spreekrecht

Home > Raadsinformatie > Spreekrecht

Spreekrecht

Spreekrecht commissie-/raadsvergadering

Degenen die over in de commissie-/raadsvergadering geagendeerde onderwerpen gebruik willen maken van het spreekrecht of bepaalde stukken willen inzien kunnen daarover tot 48 uur voor aanvang van de vergadering contact opnemen met de griffier, mevrouw Kike Groenewoud-de Best, via telefoonnummer (0485) 585797 of het e-mailadres griffie@boxmeer.nl

De vergaderingen zijn openbaar en vangen aan om 19.30 uur. Ze worden gehouden in de commissiekamer/raadszaal van het gemeentehuis, Raadhuisplein 1 te Boxmeer.