Vergaderschema

Home > Raadsinformatie > Vergaderschema

Vergaderschema

Het vergaderschema bevat onder andere de data waarop de agenda's van de commissie- en raadsvergaderingen in het raadsinformatiesysteem (RIS) online worden geplaatst. De voor commissievergaderingen of overige bijeenkomsten gereserveerde data (weergegeven met een groene en gele kleur) worden door de agendacommissie maandelijks nader ingevuld. De definitieve voorlopige agenda voor de raadvergadering wordt de maandag volgend op de laatste commissievergadering actueel gemaakt.

Publiek is welkom tijdens de commissie- en raadsvergaderingen. 
Gelieve van tevoren door te geven aan de griffie via e-mail:
griffie@boxmeer.nl